Available courses

Školení BOZ pro práci na žebřících

Návod jak pracovat v e-learningovém prostředí firmy BMHservis spol. s r.o.
(pro zobrazení návodu klikněte na tento kurz a na další obrazovce vyberte možnost přihlásit se jako host, případně přihlašovacími údaji, které vám dodal váš zaměstnavatel)

Školení bezpečnosti práce pro vedoucí zaměstnance firmy.

Školení bezpečnosti práce pro zaměstnance firmy.

Školení požární ochrany pro vedoucí pracovníky

Školení požární ochrany pro řadové zaměstnance firmy.